Wat is energie

 
Kwantumfysica
De kwantumfysica houdt zich o.a. bezig met het onderzoek naar energie en waar deze oorspronkelijk vandaan komt. De ontdekkingen hebben raakvlakken met de overtuigingen van het spirituele denken.

Alles is energie
Energie is altijd in beweging en trilt in lagere of hogere frequenties.  Voor wie de term trillingsgetal kent, dit verklaart deze benaming. Energie manifesteert zich in alle mogelijke vormen en organismen.  Energie is die universele levenskracht waaruit alle leven en materie en alle andere (on)zichtbare manifestaties  is ontstaan en nog zal ontstaan.  Planten, alle overige natuur- en natuurverschijnselen, de wereld en het universum, dieren, mensen, alle vaste en minder vaste materie, en ook onze gedachten. Dit alles is in wezen energie. Voorbij alle beweging van atomen en moleculen bestaat energie nog steeds. Dit is onderzocht en vastgesteld door wetenschappers.

Universele energie en bezieling
In die zin kun je zeggen dat energie de bezieling is voor alles zichtbare en onzichtbare, vaste en niet vaste materie. Volgens de wet van behoud van energie gaat energie nooit verloren en wordt alleen omgezet in andere vormen. Deze wet gaat over energie in een gesloten systeem. Energie die buiten dit systeem is er nog wel maar wordt dan als onbruikbaar benoemd. Energie die voor het oog verdwijnt, zoals die van een stervend organisme wordt getransformeerd, omgezet in een andere vorm en/of opgenomen in het geheel. Wat er gebeurd met de bezieling, de voorheen gemanifesteerde energie van de persoonlijkheid van bv een mens, daar gaat deze wet niet meer over.

Trillingfrequenties
Energie is trilling, beweegt zich in golven. De hoogte van de frequentie bepaalt de dichtheid van de neergezette manifestaties. Zware en vaste materie heeft een lagere frequentie dan bv. een veertje of een gedachte. Een object zoals een steen, een auto of andere vaste materie lijkt levenloos. Dat komt omdat de dichtheid zo groot is dat er geen beweging van atomen en moleculen waargenomen kan worden.  En het alleen maar een vast levenloos object lijkt. Hoe lager de frequentie van trilling, hoe vaster de materie, het natuurverschijnsel, het organisme enz.

Energieveld
Alles bestaat uit energie en overal is energie. Dat kun je zien als een groot energieveld. Energiesystemen maken uit van dit veld en leven/bestaan op grond van deze energie vanuit dit veld.  Waar al deze energie oorspronkelijk vandaan komt wordt onderzocht. Het energieveld wordt ook wel het zero point field genoemd.

Energiesysteem
Een energiesysteem is een netwerk waarbinnen energie getransporteerd wordt. Dit geschiedt d.m.v. van energiebanen en energiepunten. Een energiesysteem kan van alles zijn en bestaat binnen een menselijk, dierlijk of plantaardig organisme. Maar ook vaste materie, (on) zichtbare (natuur) verschijnselen.  Ook gedachten zijn energie. Alles is energie en alles heeft energie nodig om te kunnen bestaan. Samen te kunnen komen, zich ontwikkelen tot een bepaald energiesysteem. Een energiesysteem is gemanifesteerde, samengebalde energie.

Zowel het energieveld en de energiesystemen zijn onzichtbaar voor het gewone blote oog. Kirlian fotografie houdt zich bezig met het zichtbaar maken van energievelden. Op bv. WIkipedia wordt dit heel anders omschreven en min of meer ook ontkend. Als reden wordt genoemd dat men ook van zogenaamde levenloze objecten dit soort foto’s kan maken. En dat dus niet mogelijk zou kunnen zijn. Als alles uit energie bestaat dan vormt ook de op het oog levenloze massa hierin geen uitzondering en zou dit juist wel mogelijk kunnen zijn.

wordt vervolgd