Kundalini Reiki

Kundalini Reiki 1 2 3

Founder
Ole Gabrielsen is een Deense meditatie leraar en is de “founder” van Kundalini Reiki.

Effectief en eenvoudig
Kundalini Reiki is een zeer eenvoudige en effectieve vorm van healing en spirituele ontwikkeling. Kundalini is een Sanskriet woord, dat “opgerold” betekent. Het woord “opgerold” zegt het al ten dele;hiermee wordt onze persoonlijke energie benoemd die opgerold ligt aan de basis van ons ruggengraat. Bij veel mensen blijft deze energie onbewust.

Onze grootste kracht
De Kundalini energie is onze grootste kracht en bergt onze persoonlijke creativiteit en bewustwording. Toch kunnen spontane en ongecontroleerde kundaliniontwakingen tot ongewenste problemen leiden als men niet goed geaard is. Bij Kundalini Reiki hoef je hierbij
niet bang te zjin. Bij het werken met Kundalini Reiki wordt eerst voor een stevige aarding gezorgd alvorens de enerigie verder kan opstijgen. Hiervoor wordt ruim de tijd genomen. Deze vorm van Reiki is ook goed voor mensen die problemen hebben met aarden of wiens energie te “hoog”zit.

“Slaapmutsje”
Kundalini Reiki is een warme een aardende energie. (Zelf)behandelingen met Kundalini Reiki kunnen vaak al binnen weinig minuten tot verlichting van klachten leiden. Een behandeling met Kundalini Reiki duurt ook veel korter. Kundalini Reiki behandelingen hebben een soezende en rustgevende werking en voelt vaak heel lekker. Vroeger gaf ik een keer in de week (gratis)groepsbehandelingen. Mensen werden daar zo lekker moe van dat ze vroeg op bed gingen en er lekker van gingen slapen.

Reiniging van energiekanaal en chakra’s
Afgestemd zijn op alle niveaus (1 2 3) wil zeggen dat het energiekanaal en de chakras werden geopend en gereinigd, waardoor je toegang hebt gekregen tot deze aardende en warme energie om in te zetten voor spirituele groei en (zelf)behandelingen.

3 Afstemmingen en 6 boosters
Kundalini Reiki wordt in een tijdsbestek van minimaal 6 tot 9 weken op afstand gegeven. Elke week een. In de week tussen de afstemmingen door oefen je op het niveau van de verkregen afstemming. De eerste afstemming is de voorbereiding, de aarding. Pas daarna volgen de eigenlijke afstemmingen op de verschillende niveaus. De laatste afstemming is de mastergraad, de zes booster erna dienen ter bekrachtiging. Het zou mogelijk zijn om de afstemmingen face toe face te geven,nodig is dat niet.

Mastergraad
Met de Kundalini 3 verwerf je de mastergraad. In theorie kun je daarmee ook andere mensen afstemmen. Het is echter niet te adviseren om zonder enige voorkennis en ervaring met energiewerk anderen af te stemmen. Ik geef zelf geen bevoegdheid af zonder aantoonbare ervaring met energiewerk en/of met coaching. Het is mogelijk om een cursus” energiewerk algemeen””  en “begeleiding van cursisten” bij mij te volgen.

Afstemmingen, cursusmateriaal en begeleiding
Bij Kundalini Reiki horen de originele vertaalde uitvoerige aantekeningen van Ole Gabrielsen en een certificaat. Mijn begeleiding is zorgvuldig en in principe levenslang. Schroom nooit om je vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen, ook al heb je de Kundalini Reiki al langer geleden afgerond. Ik zie het als mijn taak is om mensen te helpen hun eigen weg met behulp van energiewerk  te vinden en daar is coaching en spirituele begeleiding onderdeel van. Dit mag ook als je geen cursus bij mij hebt gedaan.