Algemene informatie

Werken met spirituele/universele levensenergie 
Reiki is Japans en betekent vertaald spirituele levensenergie. In het westen spreekt men meestal van universele levensenergie. In een (westerse) Reiki cursus leer je werken met deze levensenergie.

Onderwijs Mikao Usui versus het westerse systeem 
Mikao Usui was de grondlegger van het huidige Reikisysteem zoals wij het in het westen kennen. De vergelijking met zijn onderwijs houdt echter geen stand. Veel van wat over hem en Reiki verteld wordt zijn maar halve waarheden of klopt helemaal niet. Hier is ook onderzoek na gedaan en onder linken vind je (straks) ook een website met meer informatie over Usui en zijn werkwijze. Mikao Usui gebruikte bv. geen rituelen en symbolen en hij werkte ook niet met een afgebakend systeem. Hij noemde het zelf ook geen Reiki maar sprak over “mijn methode”. Leerlingen waren vaak jarenlang bezig voordat ze een volgend niveau bereikten.

Genezing van de hele mens
Usui beoogde met zjin onderwijs de genezing van de hele mens op weg naar de uiteindelijke spirituele verlichting. Leerlingen kwamen naar hem toe voor onderwijs, hij maakte er geen reclame voor.

Reiki is oorspronkelijk geen alternatieve geneeswijze 
In het westen wordt Reiki vaak als alternatieve geneeswijze beschreven, waardoor men de oorspronkelijke bedoeling vaak vergeet of onvoldoende begrijpt. De focus van westerse behandelaars ligt vaak op het genezen en verlichten van ziekten en allerlei klachten of problemen. Symbolen en rituelen worden soms verheerlijkt en niet gezien als wat ze zijn, namelijk gewoon zeer nuttige handvatten en hulpmiddelen. Deze zijn ingevoerd om de beginnende student te helpen. Want je kunt ook zonder, iets wat (nog) niet door iedereen (in)gezien wordt. Maar ook dat hoort bij het proces van bewustwording.

Genezen en verlichting van ziekten/klachten zijn geen (oorspronkelijk) doel
Het verlichten en/of genezen van ziekten en klachten zijn oorspronkelijk maar bijzaak en het gevolg van het opheffen van allerlei blokkades in het energiesysteem, waardoor de universele of spirituele levensenergie weer ongehinderd kan stromen. Het betekent dus niet automatisch dat klachten meteen, helemaal of überhaupt verdwijnen als je vordert op je (Reiki) weg.

Doorstart en diepgang
Wel dat je (spirituele) ontwikkeling op gang komt, wat allerlei ontknopingen op alle mogelijke menselijke gebieden kan betekenen. Dit is een proces wat je hele leven kan duren en heel anders kan uitpakken dan beoogd. Mensen worden soms ongeduldig en/of denken dat het niet werkt. De verwachtingen zijn zo hoog gespannen omdat men de essentie niet begrijpt. Zelf vind ik dat jammer en ik probeer het dan ook altijd zo goed mogelijk uit te leggen. Werken met de levensenergie kun je ook zien als een soort doorstart van je leven als je er serieus mee bezig gaat. Je vind meer diepgang en dringt ongemerkt steeds meer door tot de essentie van het leven. Dit gun ik een ieder en daarvoor wil ik mij graag gaan inzetten.

Reiki combineren met andere systemen
Toe gevoegde zaken zoals chakra systemen, edelstenen, enz. worden in westerse systemen graag gebruikt. Usui heeft dit niet gebruikt. Het is niet nodig en om met de levensenergie te leren werken. Voor een beginner leidt het ook (nog) te veel af. Naar wens kun je wel informatie verkrijgen als je deze toevoegingen later wel wilt gaan combineren. Zo zijn er bv. mensen die edelstenen tijdens behandelingen gebruiken.

Reiki cursussen op deze site
Mijn Reiki cursussen zijn gebaseerd op de oorspronkelijke bedoeling van Usui en gestructureerd volgens de westerse systemen.  Leren werken met de universele of spirituele levensenergie houdt in dat je begint aan je (spirituele) ontwikkeling. Vind je het wel belangrijk om te werken aan verlichten van bepaalde klachten kan daar uiteraard wel aandacht aan besteed worden.

Levensgebeurtenissen 
Belangrijk is te weten, dat genezing en/of verlichting een gevolg zijn, geen doel op zich. Mogelijke ontknopingen of confrontaties en inzichten gaan hieraan bewust of onbewust vooraf. Zo kan het gebeuren, dat er gebeurtenissen kunnen plaats vinden die je leven veranderen. Dit is een gevolg van inzichten, veranderingen waar je zelf onbewust al min of meer aan toe was. Werken met Reiki of enig ander energiewerk brengt dat tot uiting, het is niet het gevolg van Reiki zelf.

Zuivering 
Ook is het goed om te weten, dat er na een Reiki afstemming een zogenaamde zuivering plaats vind. Zo kun je verkouden worden, je niet lekker of somber gaan voelen of zelfs een griep krijgen als je daar net vatbaar voor bent.  In feite is het een helend proces en dit kun je verlichten door je zelf te gaan behandelen en oefenen met Reiki.

Voorbeeld van een rommelzolder
De zuivering periode kun je ook vergelijken met het opruimen van een rommel zolder. Het wordt een eerst een zooitje voordat de eerste rommel is opgeruimd. Daarna ontstaat er het begin van een mooie en heldere ruimte . Deze ruimte  was er altijd al maar nog niet zichtbaar onder alle rommel. De rommel staat hierbij voor de blokkades die de vrije doorstroming van de levensenergie hinderen. Deze opruiming kan ook heel geleidelijk en minder heftig gaan.

Reiki 1
is het leren werken met de universele (spirituele) levensenergie d.m.v. handoplegging. Bij deze cursus horen 4 afstemmingen, een cursusmap met huiswerk, (online) begeleiding en het Reiki 1 certificaat. Alles wordt per email verstuurd.

Reiki 2
is het leren werken met de universele (spirituele) levensenergie op afstand. Bij deze afstemming horen 2 afstemmingen, een cursusmap, zorgvuldige online begeleiding en het Reiki 2 certificaat. Je ontvangt ook de Reiki 1 cursusmap als je de Reiki 1 cursus elders hebt gevolgd.

Reiki 3
is de master of leraren opleiding, waarin je leert cursisten op te leiden en te begeleiden. Deze opleiding duurt gemiddeld 4 maanden tot een half jaar. Het tempo bepaal je zelf in overleg met mij. Bij deze opleiding horen de cursusmappen 1 2 en 3, huiswerk e.d. , zorgvuldige online begeleiding. de bijbehorende afstemming en het Reiki master certificaat. Het liefst kom je voor minimaal een praktijkdag naar Ameland. Een andere mogelijkheid is Skype of Facebook , mits je in bezit bent van een goed werkende computer en webcam.

Online/schrifteljike en lokale cursussen
Alle cursussen op deze site (dus ook de Reiki cursussen) kunnen als online cursussen gevolgd worden. Ook de afstemmingen zijn geen probleem. Energie laat zich niet tegen houden door ruimte, tijd en afstand. Iets wat je ook in de cursussen leert. Mensen die op het eiland wonen of verblijven kunnen deze cursussen ook op locatie volgen. Zo krijgt een Ameland vakantie een bijzondere dimensie. Vraag gerust meer informatie.

Intake
Vooraf aan alle cursussen en Reiki afstemmingen gaat er een intake vooraf. Het kan zijn dat een afstemming niet door kan gaan, omdat er bv. problemen of klachten zijn die door een dokter/deskundige  gezien of behandeld zouden moeten worden. Reiki mag niet in alle gevallen zomaar toegepast worden. De eindverantwoording ligt weliswaar bij de potentiële cursist maar ook ik moet er alles aan doen om eventuele problemen te voorkomen. De vragen tijdens de intake dienen dan ook naar waarheid worden beantwoord.

Tot slot
De leerlingen van Usui waren jarenlang bezig tot dat ze aan een volgend stap toe waren. Hier in het westen moeten wij onze eigen manier vinden om spirituele ontwikkeling in ons dagelijks leven in te bouwen. In principe kun je ook met de westerse manier een leven lang bezig blijven. Immers je ontwikkeling stopt nooit en je kunt je hele leven doorgaan met healing en bewustwording.