Shamballa DNA healing

Shamballa DNA healing  
Shamballa DNA healing (oorspronkelijk Shamballa 1024)  is een hoge trillings en frequentie healingsmethode. De founder is June Stephanson. De oorspronkelijke benaming Shamballa 1024 heeft te maken met de 1024 symbolen waar het gebruik van maakt. Deze symbolen zijn bedoeld voor het healen van mensen. Daarnaast zijn er nog 512 symbolen voor dieren. Die hoef je (gelukkig) niet uit je hoofd te leren en niet eens te kennen.

Shamballa 1024 of DNA healing
De benaming Shamballa DNA healing vind ik zelf passender omdat het slapend DNA activeert en je spirituele ontwikkeling en healing enorm kan versnellen.  De mensen welke ik het verleden heb geactiveerd konden behalve of in plaats van symbolen  hele andere dingen waarnemen. Soms zagen ze symbolen die ze wel of niet thuis konden brengen maar soms ook kleuren en soms wonderlijke mooie en kleurrijke sprookjesachtige taferelen. Logisch zou zijn dat je dat waarneemt wat in je referentie kader past. De symbolen waarvan hier sprake is worden dus vaak niet eens waargenomen. In die zin dekt de oorspronkelijk naam de lading niet. Het gaat niet om de symbolen maar om de spirituele healing.

Hogere frequenties
Shamballa DNA healing maakt zoals eerder al genoemd gebruik van hogere frequenties en zal je kracht om energie door te geven op een hoger plan trekken. Beperkende overtuigingen loslaten in het werken met energie helpen hierbij.

Geen echte handvatten 
Deze manier van healing is bijzonder geschikt om in je eigen kracht komen te staan en onafhankelijk van allerlei handvatten met energie te gaan werken en door te geven. Het activeert net als bv. Reiki het zelfgenezende vermogen. De nadruk ligt op zelf doen op eigen kracht en intuïtie en beperkende overtuigingen onderzoeken en inzichten verwerven. Er is geen sprake meer van handvatten zoals volgens vaststaande rituelen en symbolen. Je maakt nog wel gebruik van energetische hulpmiddelen, zoals je derde oog en telepathie. Want helemaal zonder kunnen wij als fysiek ingestelde mensen nog niet zo goed.

Spiritueel geheugen activeren
Onze ziel (hogerbewustzijn) bevat de informatie van thuis (de bron van alle energie) en is ons spiritueel geheugen. Hierin ligt alle informatie van thuis opgeslagen. Door ontwikkeling van ons hoger bewustzijn krijgen wij steeds meer bewust toegang tot deze informatie. Een (spiritueel) inzicht is er vaak opeens. Je bedenkt het niet, het komt voort uit je spiritueel geheugen. Verrassend kan ik je vertellen.  Shamballa DNA healing kan je hierbij helpen. Een Shamballa healer kan mensen hierbij stimuleren en ondersteunen als ze daar behoefte aan hebben.

Activatie of afstemming
Shamballa 1024 kun je op verschillende manieren doorgeven. Het kan bijvoorbeeld in 4 afstemmingen, hierbij is de mastergraad (de graad waarbij je o.a. zelf afstemmingen kunt en vooral durft door te geven) inbegrepen. Of het kan in de vorm van een activatie, waarna het proces op gang komt en je er zelfstandig mee verder gaat. Een activatie is de meest passende methode bij Shamballa DNA healing. 

Blessing
Ook bestaat er een soort mini inwijding, die je kunt vergelijken met een Blessing, een soort van een zeer krachtige behandeling.  Vergelijkbaar met een gedeelte van een afstemming op een Reiki graad.  

Eenmalige activatie 
Voor algehele spirituele zelfontwikkeling is de eenmalige activatie een eerste stap tot een onafhankelijke spirituele ontwikkeling.   Dit is voldoende. Je ontvangt een activatie, waarna de gehele ontwikkeling op gang komt en er zelfstandig mee verder gaat. Bedoeling is dat je dan zelf leert aanvoelen hoe ver je bent. Je groeit in je inzichten, last not least ook of en wanneer je uiteindelijk de mastergraad heeft bereikt die je in staat stelt anderen te activeren. Niet dat dat dit het voornaamste doel is. Het gaat niet om ego motieven maar om inzichten en spirituele ontwikkeling. Waarmee je een leven lang door kunt gaan.

Telepathische overdracht activatie/behandelingen
De 4 afstemmingen of de activatie vinden plaats via telepathische overdracht. Door middel van een healing wordt eerst de trilling verhoogd bij de ontvanger, daarna geef je de activatie. Het kan gebeuren dat dit spontaan plaatsvind als je in contact raakt met een Shamballa 1024 master en je ervoor heel ver openstaat. Ik heb dit zelf twee keer beleefd.

Verrassende inzichten
Shamballa 1024 stimuleert je om je los te weken van allerlei beperkende overtuigingen in het werken met energie.  Dit kan tot verrassende inzichten leiden. Uiteindelijk werkt dit ook door op andere gebieden.

Werken op intuïtie
Een Shamballa healer werkt op intuitie. Je gebruikt je derde oog en richt je daarmee op de ontvanger. Tijdens een activatie en ook een behandeling wordt op hoger niveau bepaald welke symbolen gebruikt worden. Deze zijn individueel en hoef je zoals eerder al genoemd niette kennen of te tekenen o.d. Zelf heb ik nooit symbolen gezien. Ik weet dit alleen omdat het mij is doorgegeven. Ik weet wel dat het werkt en uiteindelijk is het dan het hoe of wat niet meer zo belangrijk. Het gaat om de intentie. Energie volgt de aandacht. En het is zeker mogelijk dat dat voor ons mensen vertaald wordt in individuele symbolen, passend bij de individuele situatie en mens. Mensen zien tijdens een activatie soms ook symbolen, maar ook kleuren of andere taferelen. Zelfontwikkeling houdt ook in, zelf ondervinden en niet alles overnemen wat je wordt voorgekauwd. Misschien staat het allemaal niet zo vast hoe het voor de individuele mens werkt. En was het alleen voor de founder zo. Wie weet het werkelijk?

De master als helper
Een master is eigenlijk een helper en een kanaal die je op weg helpt je eigen activatie of afstemming in gang te zetten. Eigenlijk doe je het zelf met behulp van. Dit geldt voor alle vormen van energiewerk.  Een master is in die zin een verlengstuk, de activator. Omdat je (nog) denkt dat je het niet zelf kunt. Soms wordt de master echter op een soort van voetstuk gezet of hij vindt zich zelf erg belangrijk en plaatst zich op de voorgrond. Een echte master weet dat het niet om zijn eigen persoon gaat. Hij (of zij)  hij je helpen in je spirituele ontwikkeling zonder zich al te veel in te mengen. Alleen als je echt hulp nodig hebt.

Los komen van beperkingen 
Bij Shamballa DNA healing  is het de bedoeling onafhankelijk te worden in je spirituele ontwikkeling. Immers na een activatie ga je zelfstandig verder totdat je de mastergraad hebt bereikt en ook daarna steeds verder gaat in je eigen spirituele ontwikkeling. Bij vragen en opmerkingen sta ik je uiteraard altijd te woord. Maar verder doe je het helemaal zelf. Ik hoef je dus niet meer voor te zeggen, nu ontvang je dit en dit level en mag je dit en dat doen. Klinkt best goed, vind je niet?

Geen handboek
Er bestaat geen handboek voor deze manier van healing. In begin heeft June Stephanson er een geschreven, maar deze werd niet meer uitgedeeld.  De reden is dat het niet de bedoeling is dat mensen zich weer gaan vastklampen aan allerlei procedures en handvatten. Voor wie zich in begin toch nog onzeker voelt heb ik wel een handleiding geschreven.

Voor wie
Shamballa DNA healing  is geschikt voor jou als je durft op je intuïtie af te gaan en  open staat voor deze vorm van energiewerk. Als je je durft los te maken van allerlei handvatten, rituelen en bereid bent voor verrassende inzichten.  Dit betekent overigens niet dat je daarom roekeloos mag handelen en risico’s met gezondheid en welzijn van mensen mag nemen. Shamballa DNA healing geeft daarentegen wel een opening voor versnelde en heldere ontwikkeling.  Je kunt het ook combineren en integreren met en in reiki & en ander energiewerk. In principe kan iedereen met energie werken, dus ook met deze methode. Het is maar net waar je aan toe bent en of je je “geroepen” voelt.  Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek of advies, ook als je het nog niet zeker weet.